W Drobninie zachował się park krajobrazowy z nieregularną siecią alejek, stawami, kanałem i dobrze zachowanym drzewostanem. Na terenie parku znajduje się pałac, który powstał w I poł. XIX wieku, w okresie przynależności majątku do Miłkowskich. Pałac został rozbudowany do obecnego kształtu w 1910 roku. Dwadzieścia lat później dobudowano jego część południową. Pałac w Drobninie reprezentuje styl klasycystyczny. Projektował go architekt S.Mieczkowski. Na terenie parku znajduje się również niewielki dom mieszkalny o kamiennych murach. Warto również zobaczyć spichlerz, jeden z najstarszych budynków w zespole, pochodzący z I połowy XIX wieku, z oryginalną stolarką drzwiową. Ciekawym elementem zabudowy jest również kapliczka z podcieniem wspartym na dwóch kolumnach z kapitelami.