Dwór w Luboni zbudowany został na przełomie XVIII i XIX w., na planie prostokąta, wymurowany z cegły. Elewacja tworzy 4 bryły o nierównej linii oraz ilości kondygnacji. W zachodniej części znajduje się dwukondygnacyjna kaplica. Kondygnacje oddzielone są gzymsem, elewacje zwieńczone frezem w formie wsporników. Dwór okala park. Park położony jest w dolinie rzeki Samicy, która wpada do Rowu Polskiego. Na uwagę zasługuje aleja topoli włoskich, nazywana aleją Mickiewicza. W parku znajduje się kanapa złożona z 4 głazów dużych i 4 małych nazywana kanapą Mickiewicza, jest wiele drzew – pomników przyrody m.in. dęby liczące kilkaset lat, są modrzewie, topole, klony, wierzby i wiąz. W 1831 r. w Luboni gościł Adam Mickiewicz. Na elewacji frontowej dworu znajduje się tablica upamiętniająca pobyt wieszcza.