Dwór w Oporowie zbudowany około 1800 r. dla Ignacego Morawskiego lub około 1809r. z okazji zaślubin z Paulą Łubieńską. W 1906 r. został przebudowany w stylu empire. Zwrócony fasadą na północ, dwór ma cechy klasycystyczne, zaś dobudowane skrzydła są neobarokowe. Budowla w całości jest murowana i otynkowana. Wokół pałacu rozciąga się park z regularną siecią alejek spacerowych. Posiada charakter założenia nieregularnego z przewagą elementów krajobrazowych.