Kościół parafialny powstał w Oporowie przy osadzaniu wsi na prawie średzkim na przełomie XII i XIV wieku. Najprawdopodobniej jednak Oporowo wraz z Oporówkiem i Krzemieniewem otrzymało kościół parafialny św. Marcina i św. Klemensa już w XII w. W czasie okupacji kościół był zamknięty. Budynek zachował swój pierwotny kształt - konstrukcja szkieletowa z wypełnieniami ceglanymi, tynkowanymi. Pod częścią kościoła znajduje się krypta. Ołtarz główny, późnobarokowy z końca XVIII w. z rzeźbami świętych i obrazem Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem w polu głównym pochodzi z 1640 r. a 2 ołtarze boczne z lat 1720 - 1730. Na cmentarzu przykościelnym zachowały się: kaplica grobowa roku Chełkowskich, grobowce rodu Ponikiewskich i Franciszka Dzierżykraja Morawskiego, szambelana, marszałka Wielkiego Księstwa Poznańskiego i dziedzica Luboni oraz tablica ku czci ofiar I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego.