Urząd Gminy czynny w godzinach:
Poniedziałek - 8:00-16:00
Wtorek-Piątek - 7:00-15:00

Telefon: +48 65 536 92 00
E-mail: wgm@krzemieniewo.pl

Plan Urzędu na stronie www.krzemieniewo.pl/urzadgminy

NUMER 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577
Na w/w rachunek wpłacać należy
- opłaty skarbowe
- dzierżawy i czynsze
- koncesje alkoholowe
- zapłatę za faktury
- podatek od środków transportowych


NUMER 63 2490 0005 0000 4600 9207 4893

Na w/w rachunek wpłacać należy

- zabezpieczenie robót
- wadia

- kaucje gwarancyjne 


Osoby fizyczne wpłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rachunki indywidualne podane w nakazach płatniczych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr rachunku do zapłacenia za fakturę za ścieki:

33 2490 0005 0000 4600 7402 8777

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)

/ugkrzemieniewo/skrytka

Oczyszczalnia Ścieków w Luboni - zgłaszanie awarii

tel. 669-001-820

 

Kierownictwo Urzędu

 

Wójt

Radosław Sobecki

E-mail: radoslaw.sobecki@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-200 , pok. 11

 

Zastępca Wójta Gminy

Joanna Nowacka

E-mail: joanna.nowacka@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-246, pok. 22

 

Skarbnik Gminy

Dorota Andrzejewska

E-mail: dorota.andrzejewska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-488, pok. 28

 

Sekretarz Gminy

Katarzyna Spychaj

E-mail: katarzyna.spychaj@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-487, pok. 9
 

 

Pracownicy Urzędu

 

Agata Musielak - Kierownik USC

E-mail: agata.musielak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5360-016, pok. 3

Anna Toboła

Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń podatkowych
E-mail: annatobola@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-489, pok. 30

Ewa Ryczkowska

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony zdrowia
E-mail: ewa.ryczkowska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-220, pok. 24


Ewelina Mastalerz

Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
E-mail: ewelina.masztalerz@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 3002-130, pok. 10

Halina Rozwalka

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
E-mail: halina.rozwalka@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-486, pok. 30

Joanna Adamczak

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
E-mail: joanna.adamczak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-220, pok. 24

Malwina Biernaczyk

Stanowisko ds. oświaty
E-mail: malwina.biernaczyk@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-231, pok. 3

Marcin Kozak

Stanowisko ds. budownictwa
E-mail: marcin.kozak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-490, pok. 26

Milena Stachowiak

Stanowisko ds. fakturowania i księgowości opłat za ścieki komunalne
E-mail: milena.stachowiak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 3002-075, pok. 27

Patrycja Skorupka

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i promocji
E-mail: patrycja.skorupka@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-253, pok. 23

Paulina Kowalik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej gminy i kasy
E-mail: paulina.kowalik@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-491, pok. 31

Tomasz Stachowiak

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej
i sportu
E-mail: tomasz.stachowiak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-227, pok. 6

Agnieszka Lutowicz

Stanowisko ds. obsługi klienta i ewidencji działalności gospodarczej
E-mail: agnieszka.lutowicz@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-231, pok. 12

Daria Jankowiak

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
E-mail: dariajankowiak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-486, pok. 30

Marta Gryczka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

E-mail: marta.gryczka@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-489, pok. 29

Martyna Sikorska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej I

E-mail: martyna.sikorska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-489, pok. 29

Marzena Nowak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej II

E-mail: marzena.nowak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-489, pok. 29

Maria Ryczkowska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

E-mail: maria.ryczkowska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-220, pok. 24