Nazwa zadania: Modernizacja podłogi w sali wiejskiej w Nowym Belęcinie

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

Wartość inwestycji: 41 672,50 zł brutto

Wykonawca:

NOS-BUD Rafał Radolak

Grabówiec 44c, 64-120 Krzemieniewo

Dodatkowe informacje: Wydatek z funduszu sołeckiego