Nazwa zadania: Modernizacja parkingu przy drodze gminnej Krzemieniewo - Brylewo

Data rozpoczęcia inwestycji: 16.11.2023r.

Data zakończenia inwestycji: 15.12.2023r.

Wartość inwestycji:  107.243,70 zł brutto

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Viapol Leszno Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Bema 33

64-100 Leszno

Dodatkowe informacje: