Nazwa zadania:  Modernizacja ul. Kwiatowej w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 16.11.2023r.

Data zakończenia inwestycji: 15.12.2023r.

Wartość inwestycji:  101.775,12 zł brutto

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Viapol Leszno Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Bema 33

64-100 Leszno

Dodatkowe informacje: