Nazwa zadania: Remont chodnika w Garzynie przy ul. Brzozowej

Data rozpoczęcia inwestycji: 15.09.2023r.

Data zakończenia inwestycji: 16.10.2023r.

Wartość inwestycji:    26.900,00 zł brutto

Wykonawca:

 MAR-BRUK Małgorzata Smyślna

 Oporowo 18, 64-120 Krzemieniewo

Dodatkowe informacje: Wydatek w części pokryty z funduszu sołeckiego wsi Garzyn.