Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie realizuje zadanie polegające na  ułożeniu nawierzchni asfaltowej na poszerzonym odcinku (o długości 1,3 km) drogi powiatowej Brylewo - Bielawy, w wyniku zadania drogę poszerzono ok. 1,2 m do ok. 5,5 m. Udział Gminy Krzemieniewo w realizacji tej inwestycji wyniósł 350 tys. zł