3 kwietnia przed Urzędem Gminy nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu Kia dla policji. Został sfinansowany przez Gminę Krzemieniewo w kwocie 32 500,00 zł, Starostwo Powiatowe oraz Komendę Główną Policji.