Nazwa zadania: Modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 25.08.2023

Data zakończenia inwestycji: 13.11.2023

Wartość inwestycji: 359 000,00 zł brutto

Wykonawca:

Konsorcjum: NORTMAN-GORCZYCA

ul. Leszczyńska 54

64-115 Święciechowa

Dodatkowe informacje: