Nazwa zadania: Remont chodnika w Oporowie

Data rozpoczęcia inwestycji: 19.05.2023r.

Data zakończenia inwestycji: 30.09.2023r.

Wartość inwestycji:   19.893,08 zł brutto

Wykonawca:

 MAR-BRUK Małgorzata Smyślna

 Oporowo 18, 64-120 Krzemieniewo

Dodatkowe informacje: Wydatek z funduszu sołeckiego wsi Oporowo