Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w Krzemieniewie ul. Sportowa

Data rozpoczęcia inwestycji: 2023r.

Data zakończenia inwestycji: 2023r.

Wartość inwestycji:    zł brutto

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: