Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w Krzemieniewie ul. Sportowa

Data rozpoczęcia inwestycji: 2023r.

Data zakończenia inwestycji: 2023r.

Wartość inwestycji:   419.000,00 zł brutto

Wykonawca:

Dr Spil Polska Marcin Kozubek

ul. J. Pietrusińskiego 14

40-842 Katowice

Dr Spil Polska Marcin Kozubek

ul. J. Pietrusińskiego 14

40-842 Katowice

Dodatkowe informacje: