Nazwa zadania: Budowa i doposażenie placów zabaw w Bojanicach, Karchowie, Krzemieniewo ul. Różna, Oporówko, Górzno, Hersztupowo , Pawłowice - Mały Dwór

Data rozpoczęcia inwestycji: 2023r.

Data zakończenia inwestycji: 2023r.

Wartość inwestycji:  260 933,41 zł brutto

Wykonawca:

Dr Spil Polska Marcin Kozubek

ul. J. Pietrusińskiego 14

40-842 Katowice

Dodatkowe informacje: