Nazwa zadania: Budowa drogi Hersztupowo – Stary Belęcin

Data rozpoczęcia inwestycji: 03.04.2023r.

Data zakończenia inwestycji: 14.06.2023r.

Wartość inwestycji:   1 387 514,05 zł zł brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

Dodatkowe informacje: Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych