Nazwa zadania: Gmina bez barier – wykonanie windy osobowej

Data rozpoczęcia inwestycji: 2023r.

Data zakończenia inwestycji: 2023r.

Wartość inwestycji:    zł brutto

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: Współfinansowane ze środków unijnych z programu „Dostępny samorząd - granty”realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020