Nazwa zadania: Montaż lamp w Drobninie i Kociugach

Data rozpoczęcia inwestycji: 01.2022r.

Data zakończenia inwestycji: 12.2022r.

Wartość inwestycji:    186638, 30 zł brutto

Wykonawca: ENEA Oświetlenie Sp. zo.o

Dodatkowe informacje: Drobnin 14 lamp, Garzyn ul. Słoneczna 3, Kociugi 1,