Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data rozpoczęcia inwestycji: 26.10.2022r.

Data zakończenia inwestycji: 21.12.2022r.

Wartość inwestycji:    227 704,21 zł brutto

Wykonawca: Pani Żanetą Buzała Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Alfred Klabik Żaneta Buzała Frankowo 17 , 64-113 Osieczna

Dodatkowe informacje: