Nazwa zadania:  Zakup samochodu dla OSP w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 31.03.2022r.

Data zakończenia inwestycji: 09.05.2022r.

Wartość inwestycji:   899.991,00 zł brutto

Wykonawca: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. , ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje: Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ze środków własnych gminy w formie dotacji celowej.