Nazwa zadania:  Zakup urządzenia do pomiaru prędkości w Mierzejewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 24.06.2022r.

Data zakończenia inwestycji: 08.07.2022r.

Wartość inwestycji: 10 998,66 zł brutto

Wykonawca:  RAWZNAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz

Dodatkowe informacje: