Nazwa zadania:  Modernizacja drogi do jeziora w Górznie

Data rozpoczęcia inwestycji: 01.06.2022r

Data zakończenia inwestycji: 13.06.2022

Wartość inwestycji:  147 600,00 zł brutto

Wykonawca: Firma Handlowa Przemysław Raburski

Dodatkowe informacje: