Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie dróg Karchowo-Górzno

Data rozpoczęcia inwestycji: 23.06.2022r.

Data zakończenia inwestycji: 15.07.2022r.

Wartość inwestycji:  120 000,00 zł brutto

Wykonawca: REMONT DRÓG – J. Dunst, ul. Rycerska 12 skr.6, 55-120 Oborniki Śląskie

Dodatkowe informacje: