Nazwa zadania: Remont budynku szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Garzynie

Data rozpoczęcia inwestycji: 27.07.2022r

Data zakończenia inwestycji: 30.11.2022r.

Wartość inwestycji:  270 395,29 zł brutto

Wykonawca: PPHU ABAKUS, Małgorzata Baryga-Góralska, ul. Jagienki 14, 64-100 Leszno

Dodatkowe informacje: Zamówienie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal