Nazwa zadania: Remont biblioteki w Gminnnym Centrum Kultury w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 05.05.2022r

Data zakończenia inwestycji: 05.10.2022

Wartość inwestycji:  193 845,97 zł brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Alfred Klabik, Żaneta Buzała, Frankowo 17 , 64-113 Osieczna

Dodatkowe informacje: Zamówienie  dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy Kultury”