Nazwa zadania:  Montaż lampy solarnej na krzyżówce Mierzejewo-Grabówiec

Data rozpoczęcia inwestycji: 01.12.2022r

Data zakończenia inwestycji: 12.12.2022

Wartość inwestycji:  12 000,00 zł brutto

Wykonawca: PHU WAT Sp. z o.o., ul. Krzywińska 29, 64-113 Kąkolewo

Dodatkowe informacje: