Nazwa zadania:  Wykonanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy

Data rozpoczęcia inwestycji: 18.10.2022r

Data zakończenia inwestycji: 31.10.2022

Wartość inwestycji:  157 154,64 zł brutto

Wykonawca: POLKOP PLUS Sp. z o.o., ul. 55 Pułku Piechoty,  64-100 Leszno

Dodatkowe informacje: W ramach zadanie zostały wykonane dwa miejsca parkingowe.