Nazwa zadania:  Budowa placów zabaw w Hersztupowie, Oporowie, Oporówku i  Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 08.06.2022r

Data zakończenia inwestycji: 08.09.2022r.

Wartość inwestycji:  157 154,64 zł brutto

Wykonawca: Dr Spil Polska Marcin Kozubek, ul. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice

Dodatkowe informacje: