Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia parkowego w Drobninie, Krzemieniewie, Brylewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022r.

Data zakończenia inwestycji: 2022r.,

Wykonawca:  Projektowanie Kosztorysowanie Wykonawstwo Elekktryczne Szymon Rzepecki, Garzyn, ul. Kwiatowa 7; 64-120 Krzemieniewo

Koszt inwestycji: