azwa zadania:  Budowa placów zabaw w Kociugach, Luboni, Oporówku i Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 29.07.2021r.

Data zakończenia inwestycji: 29.10.2021r.

Wartość inwestycji:  66.678,30 zł brutto

Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina

Dodatkowe informacje: