Nazwa zadania:  Budowa zestawu treningowego w Garzynie

Data rozpoczęcia inwestycji: 03.08.2021r.

Data zakończenia inwestycji: 03.11.2021r.

Wartość inwestycji:  63.156,81 zł brutto

Wykonawca: Extreme Construction Sp. z o.o., ul. Ku Dołom 8, 44-100 Gliwice

Dodatkowe informacje: