Nazwa zadania: Remont budynku GCK w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji: 12.07.2021r.

Data zakończenia inwestycji: 12.12.2021r.

Wartość inwestycji: 297.935,86 zł brutto

Wykonawca: MURARSTWO Mariusz Krauze

Dodatkowe informacje: