Nazwa zadania: Budowa pumptraca (toru rowerowego) w Krzemieniewie.

Data rozpoczęcia inwestycji:  06.06.2022r.

Data zakończenia inwestycji: 06.09.2022r.

Wartość inewstycji: 147.200,36 zł

Wykonawca: PUMPIT Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 6B/4, 50-541 Wrocław

Dodatkowe informacje: Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020