Nazwa zadania: Budowa parkingu przy żłobku w Oporówku

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Koszt inwestycji: 

Informacje dodatkowe: