Nazwa zadania: Wymiana przystanków autobusowych etap 5

Data rozpoczęcia inwestycji: 09.08.2021r.

Data zakończenia inwestycji: 03.09.2021r

Wykonawca: A2HM Trade Sp. z o. o.

Koszt inwestycji:  38.037,11 zł brutto

Informacje dodatkowe: Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Krzemieniewo w Pawłowicach przy ul. Wielkooplskiej, Oporowie, Bojanicach oraz 3 przytsanki w Nowym Belęcinie.