www.krzemieniewo.pl/oporowo

Sołtys: Kazimierz Kaczmarek
Rada Sołecka: Andrzej Banaszak, Marek Serwatka, Bernadetta Świtalska, Zbigniew Juskowiak
tel. +48 65 536 94 74