Nazwa zadania: Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe w Drobninie i Oporowie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022r.

Data zakończenia inwestycji: 2022r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: