Nazwa zadania: Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe w Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: ENEA Oświetlenie

Dodatkowe informacje: