Nazwa zadania: Budowa i remont chodników na terenie Gminy Krzemieniewo

Data rozpoczęcia inwestycji: 15.09.2021r.

Data zakończenia inwestycji: grudziień 2021r.

Wykonawca: Michał Smektała Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała ul. Kutrzeby 11, 64-115 Święciechowa

Dodatkowe informacje: Inwestycja obejmuje remont chodnika:

- Garzyn część chodnika przy ul. Brzozowej

- remont chodnika Grabówiec

- remont chodnika Brylewo

- budowa ciągu pieszego w Mierzejewie

Wartość inwestycji: 241.374,58 złotych brutto

- Pawłowice przy pawilonie na ul. Wielkopolskiej ( zadanie realizowane przez Powiat)

- Garzyn skrzyżowanie ul. Kasztanowej do Kwiatowej ( zadanie ralizowane przez Powiat)