Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: BITUMDROG Sp. z o.o

Kwota inwestycji: 120.048,00 zł brutto

Dodatkowe informacje: Inwestycja obejmuje utrwalenie dróg gminnych na odcinku:

- Grabówiec - Oporowo

- Nowy Belęcin od skrzyżowania w kierunku na Czepiec

- Garzyn od ulicy Ogrodowej w kierunku Frankowa

- Garzyn Os. Zakątek od Orlika do ul. Ogrodowej