Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie dróg

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: BITUMDROG Sp. z o.o

Dodatkowe informacje: Inwestycje zostaną wykonane na następujących odcinkach dróg:

- Oporowo: od cmentarza w kierunku Czarkowa

- droga od Drobnina do Mierzejewa

- od Mierzejewa do Luboni

- Lubonia od skrzyżowania z Mierzejewem w kierunku na Pawłowice do końca zabudowy.