Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie

Data rozpoczęcia inwestycji: 23.03.2023r.

Data zakończenia inwestycji: 07.06.2023r.

Wykonawca: DROGTRANZ SP. Z O. O. , ul. W. Witosa 8, 56-200 Góra

Wartość inwestycji: 1.782.075,51 zł brutto

Dodatkowe informacje: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od sali wiejskiej do konca zabudowy w kierunku Górzna.