Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z instalacją fotowoltaiki

Data rozpoczęcia inwestycji: 26 lipca 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 30 listopada 2021r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym – Alfred Klabik, Żaneta Buzała,

TRIP ENERGY Sp. z o. o.

Kwota inwestycji: remont dachu 85.708,42 brutto oraz fotowoltaika  119.700,00 zł brutto

Dodatkowe informacje: