Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku szkoły w Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 14.07. 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 14.11.2021r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym Alfred Klabik Żaneta Buzała

Koszt inwestycji: 189.157,11 zł brutto

Dodatkowe informacje: