www.krzemieniewo.pl/zbytki

Sołtys: Jan Serwatka
Rada Sołecka: Tomasz Kołacki, Andrzej Tomczak, Janusz Serwatka
tel. +48 65 5360 868


Nie ustalono dokładnej daty powstania miejscowości. Pierwsza wzmianka o Zbytkach pochodzi z 1797r. Wtedy to generał Węgorzewski zrezygnował na rzecz brata z Drobnina, Garzyna, Zbytek i Górzna. A zatem wsie te na pewno istniały już w XVIIIw. Kolejno Drobnin ze Zbytkami kupili Szczerscy, a potem odziedziczyli je Miłkowscy. Zbytki przez cały ten czas były kolonią należącą do Drobnina. W 1837 roku we wsi znajdowały się zaledwie 4 domy, a mieszkało tam 11 osób. Zmiana nastąpiła w 1851r. Jej właścicielem został wtedy Walery Rychłowski, a po nim Drobnin ze Zbytkami przeszedł w ręce Ponikiewskich. W latach 80. XIXw. w Zbytkach było już 14 domów i 108 mieszkańców. W czasie I wojny światowej na frontach zginęło dwóch mieszkańców Zbytek. Mieszkańcy wsi najpierw należeli do parafii w Świerczynie, a od 1933r. do parafii w Drobninie.