Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowym Belęcinie.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Firmą MAR-BUD Marcin Smyślny,  Oporowo 18; 64-120 Krzemieniewo

Wartość inwestycji: 40.235,59 zł brutto

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Nowy Belęcin