Nazwa zadania: Budowa chodnika w Mierzejewie

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Mierzejewo

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Mierzejewo