Nazwa zadania: Budowa oswietlenia przy ul. Szkolnej w Pawłowicach.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wartość inwestycji:  43.747,41 zł brutto

Wykonawca: PHU Marek Grzegorzewski Tworzanice 15, 64-130 Rydzyna

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Pawłowice oraz z budżetu Gminy Krzemieniewo.