Nazwa zadania: Zakup syposażenia do sali wiejskiej w Oporówku

Data rozpoczęcia inwestycji:  2022r.

Data zakończenia inwestycji: 2022r.

Koszt inwestycji: 6 652,83 zł brutto

Wykonawca: Sołectwo Oporówko

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Oporówko, zakup krzeseł, firanek oraz kuchenki