Nazwa zadania: Zakup stolow do sali wiejskiej w Karchowie.

Data rozpoczęcia inwestycji: 22.07.2021r.

Data zakończenia inwestycji: 30.08.2021r.

Wartość inwestycji: 5 883,00 zł brutto

Wykonawca: Sołectwo Karchowo

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Karchowo